Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností v regionu Praha

Specializované vysokoškolské vzdělání v oblasti softwaru Zkušenosti v oblasti IT: nejméně 8 let Pracovní zkušenosti v projektu Highload: 6+ let Manažerské zkušenosti: nejméně 3 roky (týmy nejméně 5–6 osob) Jistá znalost programovacích jazyků: Python, Golalng Silná znalost SQL / ACID / DWH / DataLake Práce s clusterem DWH, Sharding, replikace. Zkušenosti s různými DBMS: SQLLite, PostgreSQL, Vertica, Clickhouse, MongoDB. Zkušenosti s ElasticSearch, Redis. Zkušenosti s Message-busy: RabbitMQ, Apache Kafka. Znalost různých modelů ukládání dat: Anchor, Data Vault, Data ault 2.0, Star. Znalosti architektur modelů pro práci s daty: Lambda architektura, Kappa rchitektura. Znalost návrhových vzorů. Zkušenosti se stavbou architektury mikroprocesů. Odolnost proti chybám. Zkušenosti s REST, RPC, GraphQL Znalost systému řízení procesů ETL - Apache Airflow. Zkušenosti s vývojem procesů ETL / ELT. Znalost Python Framework Django, FastAPI, aohttp. Zkušenosti se systémy pro správu verzí: Gitlab (GitFlow), SVN Zkušenosti s BI systémem Tableau. Zkušenosti s Prometheusem, Grafanou. CI / CD: znalost docker, docker-compose / kubernetes. Znalost transformace dat xslt. Agile - Scrum / Kanban / JIRA. Zkušenosti v oblasti správy elektronických dokumentů Znalost jazyků: Angličtina (B1)

Další inzeráty