230 - 220 / 2 = ? Fakt je to 5! Vysvětlení: 5! znamená 5 faktoriál a to jest 120.