Na světě jsou dvě skupiny lidí: ti, kteří tvrdí, že svět lze rozdělit na dvě skupiny lidí, a ti druzí.