Co je největší životní zkouškou?Poslouchat šišlajícího advokáta jak zpovídá koktajícího svědka před nedoslýchavým soudcem...