Nevěřte moc firmám, které slibují komplexní řešení vašich problémů. Komplexní řešení totiž mívají netriviální imaginární část.