Leze takhle mraveneček po poušti, úplně vysílený a už už to vypadá, že umře hlady. Když v tom umře horkem.