Škola je jen institut, který tě naučí číst a psát, protože ostatní tě naučí život.