Ve škole se mladí lidé učí všemu, co je nutné, aby se stali profesory.