Nehleď na učenost ani jako na korunu, kterou se chceš ozdobit, ani jako na sekyru, kterou si chceš vydělávat na živobytí.