Historie je spíše plná příkladů věrnosti psů než přátel.