Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist.